Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Årets SMV ApS (herefter ”Årets SMV”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) indsamler og behandler personoplysninger om dig på hjemmesiden www.aaretssmv.dk (”Hjemmesiden”). Dette er nødvendigt for at sikre en korrekt og lovlig håndtering af dine oplysninger, når du tilgår og anvender Hjemmesiden og vores underliggende services.

Privatlivspolitikken er inddelt i følgende afsnit:

 1. Dataansvar
 2. Indsamling af personoplysninger, brug, formål og behandlingsgrundlag
 3. Sikkerhed
 4. Overladelse til databehandlere
 5. Dine rettigheder
 6. Overførelse til tredjeland
 7. Samtykke
 8. Link til andre hjemmesider
 9. Kontakt
 10. Ændringer i privatlivspolitikken

1. Dataansvar

Årets SMV er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger på Hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling, kan du kontakte os her:

Årets SMV v/ Asnet

Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg

CVR: 29627207

Tlf.: 6060 6201

Mail: info@asnet.dk

2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER, BRUG, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs mere nedenfor om de forskellige behandlingssituationer.

 

2.1 Besøgende på Hjemmesiden og brugere af vores online-tjenester

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, når du besøger Hjemmesiden eller bruger vores andre online-tjenester (f.eks. LinkedIn eller Facebook) samt afgiver din stemme til årets SMW. Behandlingen er nødvendig for, at vi kan gøre de relevante services tilgængelige for dig samt føre statistik over hjemmesidebesøg, optimere funktionaliteten og generelt forbedre din oplevelse af Hjemmesiden og vores services. Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies her).
Vi behandler følgende personoplysninger, som er indsamlet direkte fra dig:

 • Browsertype, enhedskategori, oplysninger om dine foretrukne indstillinger samt IP-adresse.
 • Oplysninger om brugeradfærd, herunder i forbindelse med din afstemning til årets SMV.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at kunne levere de relevante services til dig, jf. (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f), samt dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3) til brug af cookies på hjemmesiden.

Vi opbevarer personoplysningerne indsamlet i forbindelse med dit besøg på Hjemmesiden i 365 på baggrund af din tilmelding til Årets SMV. Disse data gemmes med det formål at informere dig om viden relateret til Årets SMV.

 

2.2 Indstillingen af kandidater

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, når du indstiller kandidater til Årets SMV. Behandlingen er nødvendig for at kunne gennemføre konkurrencen og kåre årets SMW direktør, bestyrelsen samt ESG Frontrunner til marts 2022.

Vi behandler følgende personoplysninger, som er indsamlet direkte fra dig:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer.
 • Din relation til kandidaten
 • Motiveret indstilling af kandidaten

Vores grundlag for behandlingen er dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(a).

Vi opbevarer personoplysningerne indsamlet i forbindelse med indstillingen af kandidater i 365 dage.

 

2.3 De indstillede kandidater

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, når du er blevet indstillet som kandidat til årets SMV direktør, bestyrelse eller ESG Frontrunner. Behandlingen er nødvendig for at kunne gennemføre konkurrencen om årets SMW til marts 2022.

Vi behandler følgende personoplysninger, som er indsamlet fra den/de, som har indstillet dig som kandiat:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer.
 • Den virksomhed du er er direktør i eller den bestyrelse, du sidder i.
 • Evt. hvilket ESG-projekt, du har arbejdet med.
 • Din relation til den/de, som har indstillet dig.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at kunne gennemføre konkurrencen og kåre de tre vindere, jf. (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

Vi opbevarer personoplysningerne indsamlet i forbindelse med din indstilling som kandidat til årets SMW i 365 dage.

3. SIKKERHED

Vi sørger for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at behandle dine personoplysninger sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig og ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Vi sørger desuden for at slette dine personoplysninger på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, når oplysningerne ikke længere er nødvendige at opbevare i forhold til opfyldelse af de angivne formål.

4. OVERLADELSE TIL DATABEHANDLERE

Årets SMV anvender virksomheder (databehandlere) i forbindelse med den almindelige drift samt til at levere ydelser på Hjemmesiden. Disse databehandlere vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Kun i de tilfælde hvor lovgivningen eller omstændighederne kræver det, videregives dine personoplysninger uden tilladelse til en tredjepart, fx politiet, offentlige myndigheder, domstolene osv.

5. OVERFØRELSE TIL TREDJELANDE

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS. Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller underdatabehandlere, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter, eller andet lignende overførselsgrundlag, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

6. DINE RETTIGHEDER

Du har som registreret følgende rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Ønsker du at udøve nogle af disse rettigheder, eller har du spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os. Der henvises til afsnittet nedenfor om kontakt

7. TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKE

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst i denne privatlivspolitik.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

8. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

På Hjemmesiden er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

9. KONTAKT

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst i denne privatlivspolitik.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

10. ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik for tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til hver en tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 13.12.2021