Privatlivspolitik

1. INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan Årets SMV ApS (herefter ”Årets SMV”, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

 

2. ÅRETS SMVS ROLLE SOM DATAANSVARLIGE

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Årets SMV her:

 

Årets SMV ApS
Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, Danmark

 

CVR: 41207043
Telefon: 60 60 62 01
E-mail: info@asnet.dk

 

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

3.1 Besøgende på Årets SMVs hjemmesider og brugere af Årets SMVs online-tjenester

Når du besøger Årets SMVs hjemmesider (f.eks. https://aaretssmv.dk/) eller bruger vores andre online-tjenester (på f.eks. LinkedIn og Facebook), kan Årets SMV behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

 

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger mv.), herunder i forbindelse med din afstemning til årets SMV. Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies her https://aaretssmv.dk/cookies/).

 

Vi behandler også personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller vores online-tjenester, f.eks. når du anvender vores online kontaktformular, herunder dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, samt øvrige oplysninger du giver til os.

 

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante ydelser og services (”Ydelser”) tilgængelige for dig, føre statistik over hjemmesidebesøg og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at gøre vores hjemmesider og Ydelser tilgængelige for dig efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f) eller dit samtykke, efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3. Du kan læse mere om vores brug af cookies her.

 

Vi opbevarer personoplysningerne indsamlet i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden og vores online-tjenester i op til 1 år efter kåring af årets vindere af Årets SMV-priserne. Disse data gemmes med det formål at informere dig om viden relateret til Årets SMV.

3.2 Indstillingen af kandidater

Vi behandler personoplysninger om dig, som du giver os i forbindelse med indstilling af kandidater til Årets SMV-priserne, herunder kontaktoplysninger, såsom navn, telefonnummer og e-mailadresse, din relation til kandidaten samt en motiverede indstilling af kandidaten.

 

Behandlingen er nødvendig for at kunne gennemføre konkurrencen og kåre vinderne af Årets SMV-priser.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at efterkomme din indstilling og tage den til følge, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f) samt på baggrund af det samtykke, du giver, når du indstiller en kandidat, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a).

 

Vi opbevarer dine oplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage eller hvis den indstillede kandidat ikke ønsker at deltage i konkurrencen. I så fald slettes alle oplysninger om dig såvel som kandidaten. Din motiverede indstilling af kandidaten opbevares dog kun op til 2 år efter vinderne af Årets SMV-priser er kåret. Disse data gemmes med det formål at kunne gennemføre konkurrencen, kåre årets vindere af Årets SMV-priser, informere kandidaterne om viden relateret til Årets SMV samt anvende materialet til vores efterfølgende konkurrence(r), hvis de samme kandidater indstilles.

3.3 De indstillede kandidater

Vi behandler personoplysninger om dig, som er indsamlet fra den/de, som har indstillet dig som kandidat til Årets SMV-priser, herunder kontaktoplysninger, såsom navn, telefonnummer og e-mailadresse, den virksomhed som du er direktør i eller den bestyrelse som du sidder i, evt. hvilket ESG-projekt, du har arbejdet med, samt din relation til den/de, som har indstillet dig. Hvis du ønsker at deltage i konkurrencen, behandler vi også de oplysninger, du giver til os, i forbindelse med vores og vores Premium Partneres interview af dig samt vores jurys votering.

 

Behandlingen er nødvendig for at kunne gennemføre konkurrencen og kåre årets vindere af Årets SMV-priser.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesse i at kunne gennemføre konkurrencen og kåre vinderne af Årets SMV-priser, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f) samt på baggrund af det samtykke, du giver, når du accepterer at deltage i konkurrencen, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a).

 

Vi opbevarer dine oplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage, ikke længere ønsker at modtage materiale fra os eller ønsker at trække dig fra konkurrencen. I så fald slettes alle oplysninger om dig. Vores interview af dig opbevares dog kun op til 2 år efter vinderne af Årets SMV-priser er kåret. Disse data gemmes med det formål at kunne gennemføre konkurrencen, kåre årets vindere af Årets SMV-priser, informere kandidaterne om viden relateret til Årets SMV samt anvende materialet til vores efterfølgende konkurrence(r), hvis du indstilles som kandidat igen.

3.4 Modtagere af markedsføring

Når du modtager markedsføring, herunder nyhedsbreve fra Årets SMV, behandler vi personoplysninger om navn, telefonnummer/mobilnummer og e-mailadresse. Vi behandler også oplysninger om din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), samt oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

 

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af Årets SMV, herunder vores afholdelse af konkurrencen, samt til oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

 

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at efterkomme dit ønske om at modtage markedsføring fra os, som du har givet samtykke til efter markedsføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

 

Vi opbevarer personoplysninger om modtagere af markedsføring indtil du afmelder dig eller samtykket bortfalder på grund af passivitet. I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav, opbevarer vi dokumentation for dit samtykke til at sende dig nyhedsbreve indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke.

 

3.5 Samarbejdspartnere og/eller leverandører til Årets SMV

Når du er samarbejdspartner og/eller leverandør til Årets SMV eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi personoplysninger om navn, arbejdstelefonnummer, e-mailadresse samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

 

Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant for at opfylde aftaler med vores kunder.

 

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b) eller vores legitime interesser i at varetage relationen med dig/den virksomhed du repræsenterer som samarbejdspartner/leverandør efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

 

Vi opbevarer personoplysninger om vores samarbejdspartnere og/eller leverandører så længe samarbejdet består. Efter endt samarbejde opbevares personoplysningerne i henhold til bogføringsloven i en efterfølgende periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

 

4. DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED ANDRE

Årets SMV kan videregive dine personoplysninger til leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning.

 

Årets SMV kan ligeledes videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

 

I forbindelse med gennemførelsen af konkurrencen og kåringen af årets vindere af Årets SMV-priser,

overlader Årets SMV endvidere dine personoplysninger til databehandlere med det formål at kunne gennemføre konkurrencen. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks i henhold til indgåede databehandleraftaler.

 

5. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS (tredjeland).

 

Dine personoplysninger kan overføres til de lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS (sikre tredjelande).

 

Vi kan også overføre dine personoplysninger til tredjelande der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (usikre tredjelande). Overførslen af dine personoplysninger til usikre tredjelande vil ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede Standard Contractual Clauses (SCC), der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Vi vurderer om overførselsgrundlaget er tilstrækkeligt, og vedtager supplerende foranstaltninger, såfremt de er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen.

 

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.

 

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os.

 

6. OPBEVARING, DATAINTEGRITET OG SIKKERHED

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 

7. DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

 

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

 

Dine rettigheder omfatter også følgende:

 

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

 

 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

 

 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.

 

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.

 

 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

 

 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

8. OPDATERING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

  Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside.

   

  Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 3. januar 2023.