Årets SMV er en ny kåring, der vil sætte fokus på de små og mellemstore danske virksomheders rolle i samfundet ved at hylde de mennesker, der hver dag knokler i de danske SMV’er. Årets SMV løber af stablen første gang den 31. marts 2022, hvor tre priser uddeles til personer eller teams, der fortjener et ekstra skulderklap for deres indsatser.

Betydningen af de små og mellemstore virksomheder afspejles ikke altid i den offentlige debat.  

Det vil Årets SMV lave om på.  

Årets SMV er en ny kåring, der hylder ildsjælene i og bag de små og mellemstore virksomheder. Bag kåringen står nonprofitorganisationen ASNET Board, der er Danmarks største og ældste netværk for bestyrelsesmedlemmer i SMV’er. Ifølge Henrik Nielsen, der er direktør i ASNET Board og initiativtager til Årets SMV, er der brug for større fokus på de danske SMV’er: 

”På trods af, at de små og mellemstore virksomheder udgør rygraden i dansk erhvervsliv og beskæftiger over 90 % af de privatansatte, får de ofte ikke den respekt, de fortjener. Det skal denne pris give dem. Årets SMV er derfor dedikeret SMV’er med 10-250 ansatte”. 

Erhvervslivets samarbejdspartnere bakker op 

Den holdning er Henrik Nielsen heldigvis ikke ene om – han får nemlig opbakning af store spillere i dansk erhvervsliv, der samarbejder med de flere tusinde danske SMV’er. Initiativet får således opbakning af blandt andre Jyske Bank, DAHL Advokatfirma og Dansk Ejerkapital, der har takket ja til at blive Premium Partnere i forbindelse med kåringen: 

”Vi ser blandt vores erhvervskunder og andre virksomheder det flotte og dybt professionelle arbejde, der bliver udført i danske SMV’er. Derfor er vi glade for og stolte over, at vi får lov til at være med til at hylde de mennesker, der går forrest og skaber resultater til gavn for os alle. Med en kombination af en professionel jury og ’folkets dom’ tiltænker vi, at prisen som Årets SMV bliver et stort skulderklap for dem, som står i spidsen for en virksomhed,” siger Rune Møller, direktør i Jyske Bank. 

Som juridisk-forretningsmæssigt-kommercielle rådgivere er vi helt tæt på og er med til at påvirke den indsats, adfærd og handling, som skaber alle resultaterne. At sætte fokus på de mennesker, som skaber resultaterne og arbejde med at forstå de håndtag, de trækker i for at flytte deres virksomheder, vil tjene til stor inspiration for os alle,” lyder det fra Anders Madsen Pedersen, der er kommerciel direktør i DAHL Advokatfirma. 

I Dansk Ejerkapital har vi investeret i dygtige, danske ejerledere siden 1994. For os er de rygraden i dansk erhvervsliv, fordi ejerlederne med deres drivkraft, dygtighed og risikovillighed skaber arbejdspladser og velstand i Danmark. Det gavner os alle, og desværre drukner SMV’erne ofte blandt de større og mere profilerede virksomheder i andre kåringer. Det vil vi i Dansk Ejerkapital gerne være med til at ændre ved at sætte fokus på og hylde personerne bag dem til Årets SMV”, fortæller Dan Højgaard Jensen, der er adm. Direktør i Dansk Ejerkapital. 

Årets SMV hylder ildsjæle i tre kategorier

Årets SMV 2022 består af tre kåringer i kategorierne ’Direktør’, ’Bestyrelse’ og ‘ESG Frontrunner’. Alle kan indstille personer eller teams, der har gjort sig fortjent til det, og alle SMV’er vil komme i betragtning. Afgørelsen ligger delvist i hænderne på ’folket’, der via en internetafstemning kan stemme på de nominerede kandidater og delvist i hænderne på en professionel jury bestående af fem kompetente profiler med erfaring fra og viden om SMV-segmentet. 

Kandidater til Årets SMV kan indstilles her: https://aaretssmv.dk/indstil-kandidat/  

Følg os på de sociale medier

Ved at følge os på de sociale medier, kan du hele tiden følge med i, hvad der rører sig i Årets SMV.