OM ÅRETS SMV

 Vær med til at fejre ildsjælene
i danske SMV’er

Hvad er Årets SMV?

Menneskene bag de små og mellemstore virksomheder, SMV’er, fortjener større anerkendelse og hyldest for deres indsats – for de er rygraden i dansk erhvervsliv.

Årets SMV vil derfor gerne hylde og fejre de ejere, ledere og medarbejdere, der er med til at drive og udvikle de små og mellemstore virksomheder.

Mennesker til mennesker

Årets SMV er åben og tilgængelig for alle. Det betyder, at alle har muligheden for at indstille personer og teams til Årets SMV, og alle har mulighed for at få indflydelse på udvælgelsen af vinderne gennem internetafstemninger.

På den måde vil vi skabe et forum, hvor kåringerne gives af mennesker til mennesker, fremfor af virksomheder til andre virksomheder. Desuden vil Årets SMV søge støtte og opbakning hos mange forskellige samarbejdspartnere.

 

Hvem står bag?

Initiativtageren til Årets SMV er Danmarks største bestyrelsesnetværk, ASNET, hvis passion er at udbrede og udvikle bestyrelsesarbejde i SMV-segmentet. 

Årets SMV afvikles af praktiske årsager af selskabet Årets SMV Aps, som er et selskab, der alene har til opgave at afvikle Årets SMV. Årets SMV Aps er også non-profit.

Tid til at ændre fokus

Det danske erhvervsliv er forudsætningen for det danske velfærdssamfund. Men dansk erhvervsliv er ikke en entydig størrelse. Der er mange forskellige interesser på tværs af geografi, brancher og størrelser.

En grov tommelfingerregel siger, at der i Danmark er ca. 200 virksomheder på Børsen, 2000 store virksomheder med over 150 ansatte, 20.000 virksomheder med 10-150 ansatte og 200.000 virksomheder med under 10 ansatte.

De danske SMV’er beskæftiger halvdelen af alle privatansatte i Danmark og 99% af den danske virksomhedsmasse. Derfor udgør de en væsentlig forudsætning for, at vores samfund vækster og udvikler sig. Men deres betydning afspejles ikke i den offentlige debat. Her er det ofte de store virksomheder og iværksætterne, der fremhæves og har fået meget opmærksomhed de seneste år.

Det vil vi nu gøre noget ved. Og du kan være med.

Hvem er ASNET Board?

ASNET Board er Danmarks største bestyrelsesnetværk. Vi er en non-profit organisation, der arbejder for at udvikle bestyrelsesarbejdet i små og mellemstore virksomheder.

Det gør vi ved at samle bestyrelsesmedlemmer fra hele landet med forskelligt erfaringsniveau i et netværk, der understøtter deres udvikling. Herudover tilbyder vi ejerledere i SMV’er professionel hjælp til at sammensætte den rette bestyrelse.

Vores passion er at udbrede og udvikle bestyrelsesarbejde, der har værdi for de små og mellemstore virksomheder i hele Danmark – vi mener nemlig, at disse virksomheder udgør rygraden af dansk erhvervsliv.

Vil du være samarbejdspartner?

Samarbejdspartnere

Foruden  arrangøreren består kræfterne bag Årets SMV også af en lang række forskellige samarbejdspartnere. Da Årets SMV er et event, der søger at inkludere omverden og ikke lade sig styre af kommercielle interesser, søger vi støtte og opbakning hos mange forskellige samarbejdspartnere. Det kan være samarbejdspartnere, der hver især ønsker at understøtte formålet med Årets SMV og komme i dialog med de indstillede kandidater og eventdeltagere.

Vi tilbyder tre former for samarbejde: Premium Partner, Partner og Sponsor.